KO JE KO

 

KO JE KO U BITEF TEATRU 1985. GODINE

Mira Trailović, umetnički direktor  
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a  
Tristan Harašić, v.d. administrativnog direktora    
Olga Poznatov, organizator programa

KO JE KO U BITEF TEATRU 1986. GODINE

Mira Trailović, umetnički direktor  
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a    
Vojislav Brajović, v.d. direktora  
Todor Lalicki, tehnički direktor    
Srđan Petrović, sekretar i umetnički sekretar
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Olga Poznatov, organizator programa

KO JE KO U BITEF TEATRU 1987. GODINE

Mira Trailović, umetnički direktor    
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a    
Vojislav Brajović, v.d. direktora    
Todor Lalicki, tehnički direktor    
Srđan Petrović, sekretar i umetnički sekretar
Danica Batinić, finansijski rukovodilac       
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Olga Poznatov, organizator programa

KO JE KO U BITEF TEATRU 1988. GODINE, U SEZONI OTVARANJA

Mira Trailović, umetnički direktor i selektor Bitef teatra i BITEF-a    
Olivija Mihajlović Domić, direktor    
Todor Lalicki, tehnički direktor    
Arsenije Jovanović, urednik umetničkog programa (od novembra 1988)   
Milan Žmukić, glavni organizator programa svečanosti otvaranja
Srđan Petrović, sekretar   
Danica Batinić, finansijski rukovodilac          
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa   
Petar Marić, Đuro Sanader, majstori tona   
Petar Stojković, Toma Stanojković, majstori svetla    
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, čuvari

KO JE KO U BITEF TEATRU 1989. GODINE

Mira Trailović, umetnički direktor i selektor Bitef teatra i BITEF-a    
Olivija Mihajlović Domić, direktor   
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a    
Arsenije Jovanović, urednik umetničkog programa
Milan Žmukić, glavni organizator programa svečanosti otvaranja   
Todor Lalicki, tehnički direktor
Srđan Petrović, sekretar   
Danica Batinić, Ljubica Jovanović (zamena), finansijski rukovodilac
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa    
Milena Jeftić Ničeva Kostić, koreograf programa svečanosti otvaranja
Ferid Karajica,koreograf programa svečanosti otvaranja
Aleksandra Ilić, odnosi s javnošću i protokol programa svečanosti otvaranja
Petar Marić, Đuro Sanader, majstori tona    
Petar Stojković, Toma Stanojković, majstori svetla    
Ratko Ilić, Vlada Tekić, Vladan Ibrahimpašić, Velimir Vukanović, Olga Teodorović, Marija Pantić, Boško Nikolić, organizatori programa svečanosti otvaranja
Aleksandar Gruden, organizator saradnje sa sponzorima programa svečanosti otvaranja
Milan Kovačević, pomoćnik reditelja
Sale Krejić, dekorater   
Slavica Ilić, Ljubomir Radivojević, Maja Radivojević, Olivera Perić, Milena Perić, razvodnici    
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, čuvari
Zorica Obradović, spremačica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1990. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, direktor   
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a    
Milan Žmukić, glavni organizator programa BITEF-a    
Arsenije Jovanović, urednik umetničkog programa    
Ivana Vujić, umetnički direktor (od decembra 1990)  
Todor Lalicki, tehnički direktor
Novica Antić, sekretar
Srđan Petrović, umetnički sekretar    
Dušana Nikolić, dramaturg   
Danica Batinić, finansijski rukovodilac (zamena: Jasmina Pešić)    
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa    
Aleksandar Lalicki, Milan Kovačević, Jovan Despotović, organizatori programa
Petar Stojković, Toma Stanojković, majstori svetla   
Petar Marić, Đuro Sanader, Saša Stojković, majstori tona   
Vanja Dacević, inspicijent    
Dragan Đurđević, dekorater i rasvetljivač
Goran Despotović, blagajnik
Slavica Ilić, Ljubomir Radivojević, Maja Radivojević, Olivera Perić, Milena Perić, razvodnici    
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Mijo Lukša, čuvari    
Ljubica Majstorović, spremačica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1991. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, direktor       
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Arsenije Jovanović, urednik umetničkog programa     
Ivana Vujić, umetnički direktor       
Todor Lalicki, tehnički direktor
Novica Antić, sekretar       
Srđan Petrović, umetnički sekretar     
Dušana Nikolić, dramaturg     
Danica Batinić, finansijski rukovodilac (zamena: Jasmina Pešić pa Ljubica Jovanović)     
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa      
Aleksandar Lalicki, Milan Kovačević, Suzana Zlatanović, Jovan Despotović, organizatori programa
Petar Stojković, Toma Stanojković, majstori svetla       
Petar Marić, Đuro Sanader, Saša Stojković, majstori tona     
Zoran Radivojević, organizator programa tehnike     
Dragan Đurković, dekorater i rasvetljivač
Vanja Dacević, inspicijent     
Goran Despotović, blagajnik
Branka Spremo, Nevenka Stokić, Ljubomir Radivojević, Robert Zeljković, Zoran Prokić, Aleksa Stanojković, razvodnici
Predrag Marinković, Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Mijo Lukša, čuvari     
Zorica Obradović, spremač

KO JE KO U BITEF TEATRU 1992. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, direktor       
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Ivana Vujić, umetnički direktor     
Todor Lalicki, tehnički direktor
Novica Antić, sekretar       
Srđan Petrović, umetnički sekretar     
Dušana Nikolić, dramaturg       
Danica Batinić, finansijski rukovodilac (zamena: Ljubica Jovanović)     
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa     
Aleksandar Lalicki, Milan Kovačević, Suzana Zlatanović, Aleksandar Jovanović, Jovan Despotović, organizatori programa       
Toma Stanojković, majstor scene      
Petar Stojković, majstor svetla       
Petar Marić, Đuro Sanader, Saša Stojković, majstori tona     
Zoran Radivojević, organizator programa tehnike     
Vanja Dacević, inspicijent
Dragan Đurković, dekorater i rasvetljivač     
Ljubomir Radivojević, Zoran Prokić, Robert Zeljković, dekorateri       
Goran Despotović, blagajnik       
Maja Radivojević, Olivera Perić, Milena Perić, Vesna Stanojlović, razvodnici     
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera     
Predag Marinković, Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Mijo Lukša, čuvari     
Zorica Obradović, spremači    
Milan Jovanović, overa ulaznica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1993. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, direktor       
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Ivana Vujić, umetnički direktor     
Todor Lalicki, tehnički direktor
Novica Antić, sekretar       
Srđan Petrović, umetnički sekretar     
Dušana Nikolić, dramaturg       
Danica Batinić, finansijski rukovodilac (zamena: Ljubica Jovanović)     
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa     
Aleksandar Lalicki, Milan Kovačević, Suzana Zlatanović, Jovan Despotović, organizatori programa
Toma Stanojković, majstor scene     
Petar Stojković, Dragan Đurković, majstori svetla       
Petar Marić, Đuro Sanader, Saša Stojković, majstori tona     
Milan Petrović, tehnički organizator
Vanja Dacević, inspicijent     
Ljubomir Radivojević, Dragan Đurković, Zoran Prokić, Robert Zeljković, dekorateri       
Goran Despotović, blagajnik
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera      
Maja Radivojević, Olivera Perić, Milena Perić, Vesna Stanojlović, razvodnici     
Pero Gligorić, Predrag Marinković, Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Mijo Lukša, čuvari     
Milan Jovanović, overa ulaznica
Zorica Obradović, spremač     

KO JE KO U BITEF TEATRU 1994. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, direktor     
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Ivana Vujić, umetnički direktor     
Todor Lalicki, tehnički direktor       
Novica Antić, sekretar       
Srđan Petrović, umetnički sekretar
Dušana Nikolić, dramaturg       
Danica Batinić, finansijski rukovodilac      
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa      
Aleksandar Jovanović, Suzana Zlatanović, organizatori programa
Ljubomir Radivojević, Robert Zeljković, majstori scene     
Petar Marić, Radoslav Lalicki, majstori tona
Petar Stojković, Dragan Đurković, Zoran Prokić, majstori svetla
Milan Petrović, tehnički organizator programa
Radoslav Stevanović, Zoran Prokić, Mirko Radošević, Siniša Predojević, dekorateri       
Maja Radivojević, Olivera Perić, Milena Perić, Vesna Stanojlović, razvodnici
Vanja Dacević, inspicijent
Miša Stančev, blagajnik
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Mijo Lukša, Pero Gligorić, Ćira Jelenković, čuvari       
Predrag Martinović, kurir       
Zorica Obradović, Gordana Nikolić, Aida Marjanović, Zorica Stanković, spremači
Milan Jovanović, overa ulaznica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1995. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, pa Branka Vuković, direktor     
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Ivana Vujić, umetnički direktor     
Todor Lalicki, tehnički direktor
Novica Antić, sekretar       
Srđan Petrović, direktor marketinga
Dušana Nikolić, dramaturg       
Danica Batinić, finansijski rukovodilac      
Ivana Zečević, Suzana Zlatanović, organizatori programa
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Vesna Grujić, poslovni sekretar
Milan Petrović, tehnički organizator
Vanja Dacević, inspicijent
Ljubomir Radivojević, Robert Zeljković, majstori scene     
Petar Marić, Saša Stojković, majstori tona
Petar Stojković, Dragan Đurković, Zoran Prokić, majstori svetla
Miša Stančev, blagajnik
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera      
Nikola Radosavljević, Dragan Simić, Boban Stanojević, Miroljub Vladić, dekorateri       
Maja Radivojević, Olivera Lola Perić, Milena Perić, Vesna Stanojlović, razvodnici     
Milan Petrović, tehnički organizator programa
Predrag Martinović, kurir       
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Ćira Jelenković, Pero Gligorić, čuvari       
Zorica Obradović, Gordana Nikolić, Zorica Stanković, spremači     
Milan Jovanović, overa ulaznica
Radoslav Stevanović, Mirko Radošević, Siniša Predojević

KO JE KO U BITEF TEATRU 1996. GODINE

Olivija Mihajlović Domić, zatim Branka Vuković, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Ivana Vujić, umetnički direktor
Novica Antić, sekretar
Srđan Petrović, umetnički sekretar
Todor Lalicki, tehnički direktor
Dušana Nikolić, dramaturg
Ivana Zečević, organizator programa
Vesna Grujić, poslovni sekretar
Danica Batinić, finansijski rukovodilac      
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Ljubomir Radivojević, Robert Zeljković, majstori scene     
Petar Marić, Radoslav Lalicki, majstori tona
Dragan Đurković, Miroljub Vladić, majstori svetla
Miša Stančev, Dragan Ćosić, blagajnici
Milan Petrović, tehnički organizator programa
Verica Živović, zatim Dragan Milenković, inspicijent
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera
Nikola Radosavljević, Dragan Simić, Boban Stanojević, Jovo Milanović, Predrag Aćimović, Fikret Sulejmani, Vladimir Ružić, Miodrag Jovanović, dekorateri     
Maja Radivojević, Olivera Lola Perić, Milena Perić, Vesna Stanojlović, razvodnici     
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Pero Gligorić, Ćira Jelenković, Ljubisav Kocić, čuvari       
Zorica Obradović, Gordana Nikolić, Zorica Stanković, spremači
Milan Jovanović, overa ulaznica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1997. GODINE

Branka Vuković, zatim Nenad Prokić, direktor     
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Ivana Vujić, umetnički direktor     
Dušana (Nikolić) Radošević, dramaturg     
Novica Antić, sekretar       
Srđan Petrović, umetnički sekretar (do marta 1997)     
Veljko Nikolić Nik, kasnije Mile Radulović, zatim Ljubomir Radivojević, v.d. tehničkog direktora     
Marija Jeličić, referent marketinga      
Ivana Živojinović, organizator programa
Vesna Grujić, organizator programa / poslovni sekretar       
Danica Batinić, kasnije Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac            
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa     
Ljubomir Radivojević, Robert Zeljković, majstori scene     
Petar Marić, majstor tona     
Dragan Đurković, Miroljub Vladić, majstori svetla      
Miša Stančev, Dragan Ćosić, blagajnici     
Milan Petrović, tehnički organizator programa     
Dragan Milenković, inspicijent     
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera
Vladimir Ružić, Miodrag Jovanović, Fikret Sulejmani, Dejan Everić, dekorateri     
Olivera Lola Perić, Milena Perić, Maja Radivojević, Vesna Stanojlović, razvodnici
Predrag Martinović, Peđa Jovanović, kuriri
Pero Gligorić, Ljubiša Kocić, Novo Milisavić, Cvijan Obradović, Ćira Jelenković, čuvari     
Zorica Obradović, Zorica Stanković, Ljubica Stanković, spremači     
Milan Jovanović, overa ulaznica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1998. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a     
Novica Antić, sekretar
Marija Jeličić, referent marketinga         
Vesna Grujić, organizator programa / poslovni sekretar
Ivana Živojinović, organizator programa
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac      
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Ljubomir Radivojević, majstor scene   
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Dragan Milenković, inspicijent
Miša Stančev, blagajnik
Dragan Ćosić, tehnički organizator programa
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera
Vanesa Obradović, šminker
Vladimir Ružić, Miodrag Jovanović, Fikret Sulejmani, dekorateri
Olivera Lola Perić, Milena Perić, Maja Radivojević, Vesna Stanojlović, razvodnici
Pero Gligorić, Ljubiša Kocić, Novo Milisavić, Cvijan Obradović, Ćira Jelenković, Mijo Lukša, čuvari
Predrag Martinović, kurir
Gordana Nikolić, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači
Milan Jovanović, overa ulaznica

KO JE KO U BITEF TEATRU 1999. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Novica Antić, sekretar
Marija Jeličić, referent marketinga   
Vesna (Grujić) Bogunović, organizator programa / poslovni sekretar
Ivana Živojinović, organizator programa
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac      
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Dragan Ćosić, tehnički organizator programa
Dragan Milenković, inspicijent
Miša Stančev, blagajnik
Nebojša Bastać, garderober     
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera
Vanesa Obradović, masker i vlasuljar      
Vladimir Ružić, Miodrag Jovanović, Fikret Sulejmani, dekorateri
Olivera Lola Perić, Milena Perić, Maja Jovanović, razvodnici
Pero Gligorić, Ljubiša Kocić, Novo Milisavić, Cvijan Obradović, Ćira Jelenković, čuvari
Gordana Nikolić, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači
Predrag Martinović, kurir
Milan Jovanović, overa ulaznica

KO JE KO U BITEF TEATRU 2000. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Novica Antić, sekretar
Marija Jeličić, referent marketinga 
Ivana Živojinović, Ana Vasiljević, organizatori programa
Vesna Bogunović, organizator programa / poslovni sekretar
Ivana Živojinović, organizator programa
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac      
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Miroljub Vladić, majstor tona
Ljubomir Radivojević, šef scene      
Dragan Đurković, majstor svetla       
Miroljub Vladić, majstor tona      
Vanesa Obradović, masker i vlasuljar      
Dragan Milenković, inspicijent
Dragan Ćosić, nabavljač 
Miša Stančev, blagajnik      
Nebojša Bastać, garderober      
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Vanesa Obradović, masker i vlasuljar      
Fikret Sulejmani, Vladimir Ružić, Miodrag Jovanović, dekorateri
Milena Perić, Olivera Perić, Maja Jovanović, Vesna Stanojlović, razvodnici      
Pero Gligorić, knjigovođa i čuvar
Ljubisav Kocić, čuvar
Predrag Martinović, kurir
Cvijan Obradović, Novo Milisavić, Mijo Lukša, portiri
Ljubinka Milisavić, zatim Leposava Milanović (zamena: Gordana Nikolić), Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači
Milan Jovanović, overa ulaznica
Jelena Obradović, Aleksandar Despinić, vatrogasci

KO JE KO U BITEF TEATRU 2001. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, sekretar
Marija Jeličić, referent marketinga         
Ivana Živojinović, Katarina Nikić, organizatori programa        
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac             
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa      
Dragan Ćosić, materijalni knjigovođa
Ljubomir Radivojević, majstor scene   
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Miša Stančev, biletar
Nebojša Bastać, garderober      
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Vladimir Ružić, Fikret Sulejmani, Aleksandar Marinković, dekorateri
Olivera Lola Perić, Milena Perić, Olivera Ilić, Vesna Stanojević, razvodnici
Pero Gligorić, Goran Kocić, domari
Predrag Martinović, Lidija Kostelac, kuriri
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači
Milan Jovanović, overa ulaznica
Ljubinka Milisavić, Jelena Obradović, Aleksandar Despinić, Dragan Zubović, vatrogasci

KO JE KO U BITEF TEATRU 2002. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a               
Vesna Bogunović, generalni sekretar
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac      
Ivana Đurišić, Katarina Nikić, menadžeri produkcije
Jelena Bogavac, marketing
Spomenka Patković, finansijski knjigovođa
Dragan Ćosić, materijalni knjigovođa
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Miša Stančev, biletar
Vladimir Ružić, Fikret Sulejmani, Aleksandar Marinković, dekorateri
Olivera Lola Perić, Milena Perić, Olivera Ilić, Vesna Stanojević, razvodnici
Predrag Martinović, Lidija Kostelac, kuriri
Milan Jovanović, overa ulaznica
Pero Gligorić, Ljubiša Kocić, Novo Milisavić, Cvijan Obradović, Aleksandar Despinić, čuvari
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2003. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, umetnički sekretar / art menadžer BITEF-a      
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, pravnik
Ivana Živojinović, Jelena Knežević, organizatori programa     
Emanuela Penđer, producent programa BITEF-a
Jelena Bogavac, dramaturg  
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Dragan Ćosić, administrator
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Miša Stančev, biletar
Nebojša Bastać, garderober      
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Vladimir Ružić, Fikret Sulejmani, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Jelena Savić, Olivera Perić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Lidija Kostelac, kurir
Nikola Borlja, overa ulaznica
Pero Gligorić, Goran Kocić, domari
Aleksandar Despinić, Ljubinka Milisavić, Petar Krstić, Jelena Obradović, Dragan Zubović, vatrogasci
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2004. GODINE

Nenad Prokić, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, umetnički sekretar / art menadžer BITEF-a      
Jelena Bogavac, dramaturg   
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, pravnik
Ivana Živojinović, Ana Vasiljević, Jelena Knežević, organizatori programa     
Emanuela Penđer, producent programa BITEF-a
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Dragan Ćosić, administrator
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Miša Stančev, biletar
Nebojša Bastać, garderober      
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Vladimir Ružić, Fikret Sulejmani, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Jelena Savić, Olivera Perić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Lidija Kostelac, kurir
Nikola Borlja, overa ulaznica
Gavrilo Andrić, Pero Gligorić, Goran Kocić, domari
Aleksandar Despinić, Ljubinka Milisavić, Petar Krstić, Jelena Obradović, Dragan Zubović, vatrogasci
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2005. GODINE

Nenad Prokić, zatim Nikita Milivojević, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, umetnički sekretar / art menadžer BITEF-a      
Jelena Bogavac, dramaturg
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, sekretar
Ivana Živojinović, Jelena Knežević, Ana Vasiljević, organizatori programa
Emanuela Penđer, producent programa BITEF-a
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Dragan Ćosić, administrator
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Nebojša Bastać, garderober
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Milena Perić, Olivera Perić, Jelena Savić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Miša Stančev, blagajnik
Nikola Borlja, overa ulaznica
Gavrilo Andrić, Pero Gligorić, Predrag Martinović, Miroslav Radović, portiri
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, Ljubinka Milisavić (zamena), spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2006. GODINE

Nikita Milivojević, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, umetnički sekretar / art menadžer BITEF-a      
Jelena Bogavac, dramaturg
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, sekretar
Ivana Živojinović, Jelena Knežević, organizatori programa
Emanuela Penđer, producent programa BITEF-a
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Dragan Ćosić, administrator
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Miša Stančev, blagajnik
Nebojša Bastać, garderober
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Nikola Borlja, overa ulaznica
Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Milena Perić, Olivera Perić, Jelena Savić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Pero Gligorić, Predrag Martinović, Miroslav Radović, Gavrilo Andrić, portiri
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, Ljubinka Milisavić (zamena), spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2007. GODINE

Nikita Milivojević, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, umetnički sekretar / direktor marketinga BITEF-a      
Jelena Bogavac, dramaturg
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, sekretar
Jelena Knežević, Aleksandra Delić, organizatori programa
Emanuela Penđer, producent programa BITEF-a
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Dragan Ćosić, administrator
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, Uroš Simić, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Irena Prvulović, biletar
Nebojša Bastać, garderober
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Milena Perić, Olivera Perić, Jelena Savić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Pero Gligorijević, Predrag Martinović, Novo Milisavić, Gavrilo Andrić, Miroslav Radović, portiri-vatrogasci
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2008. GODINE

Nikita Milivojević, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Vesna Bogunović, umetnički sekretar / direktor marketinga BITEF-a      
Jelena Bogavac, dramaturg
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, sekretar
Milica Mihailović, Jelena Knežević, organizatori programa
Aleksandra Delić, producent programa BITEF-a
Spomenka Patković, glavni knjigovođa
Dragan Ćosić, administrator
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, Uroš Simić, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Irena Prvulović, Aleksandar Patković, biletari
Nebojša Bastać, garderober
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Milena Perić, Olivera Perić, Jelena Savić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Novo Milisavić, Gavrilo Andrić, Miroslav Radović, Pero Gligorijević, Predrag Martinović, portiri-vatrogasci
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2009. GODINE

Nikita Milivojević, pa Jelena Kajgo, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Jelena Knežević, organizator programa / izvršni direktor BITEF-a
* Vesna Bogunović, umetnički sekretar
(mirovanje radnog odnosa – izbor na funkciju 2009-2014)
Jelena Bogavac, dramaturg
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, sekretar
Milica Mihailović, Milena Lazović, organizatori programa
Aleksandra Delić, producent programa BITEF-a
Aleksandra Cvetković, samostalni finansijski organizator
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstori tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Nenad Šugić, IT
Irena Prvulović, Aleksandar Patković, biletari
Nebojša Bastać, garderober
Svetlana Bastać, pomoćnik garderobera       
Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Milena Perić, Olivera Perić, Jelena Savić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Novo Milisavić, Gavrilo Andrić, Miroslav Radović, Pero Gligorijević, Predrag Martinović, portiri-vatrogasci
Leposava Milanović, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2010. GODINE

Jelena Kajgo, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Jelena Knežević, organizator programa / izvršni direktor BITEF-a
Jelena Bogavac, dramaturg
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Jasmina Stojnić, šef računovodstvene službe
Nenad Darić, sekretar
Milica Mihailović, Milena Lazović, organizatori programa
Aleksandra Delić, producent programa BITEF-a
Aleksandra Cvetković, samostalni finansijski organizator
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Nenad Šugić, IT
Miroljub Vladić, majstori tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Irena Prvulović, pa Dajana Nikolić, blagajnik
Nebojša Bastać, garderober
Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, Vladan Milošević, dekorateri
Milena Perić, Olivera Perić, Jelena Savić, Irina Mladenović, Sanja Milošević, Danijela Rakić, razvodnici
Novo Milisavić, Gavrilo Andrić, Miroslav Radović, Pero Gligorijević, Predrag Martinović, portiri-vatrogasci
Leposava Milanović, Ljubinka Milisavić, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2011. GODINE

Jelena Kajgo, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Jelena Knežević, organizator programa / izvršni direktor BITEF-a
Jelena Bogavac, dramaturg
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac
Nenad Darić, sekretar
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Anđelka Janković, organizator programa
Aleksandra Delić, organizator programa
Aleksandra Cvetković, samostalni finansijski organizator
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Nenad Šugić, IT
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, majstor svetla
Igor Đorđević, majstor svetla
Maja Jovanović, inspicijent
Vladan Milošević, Aleksandar Marinković, Goran Gavrančić, dekorateri       
Dajana Nikolić, blagajnik
Nebojša Bastać, Marta Narančić, garderoberi
Tamara Pović, volonter-saradnik organizatora programa
Maja Ćuk, koordinator službe razvodnika
Pavle Jakičić, Saša Nikolić, Bojana Nikolić, Tijana Savičin, Tatjana Perić, Milica Spasojević, Đorđe Deretić, Jovana Deretić, razvodnici
Nikola Borlja, overa ulaznica
Pero Gligorić, Predrag Marinković, Gavrilo Andrić, Radović Miroslav, portiri-vatrogasci  
Leposava Milanović, Milisavić Ljubinka, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači       

KO JE KO U BITEF TEATRU 2012. GODINE

Jelena Kajgo, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Jelena Knežević, izvršna direktorka BITEF-a
Jelena Bogavac, dramaturg
Stojnić Jasmina, finansijski rukovodilac      
Nenad Darić, sekretar
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Anđelka Janković, organizator programa
Aleksandra Cvetković, samostalni finansijski organizator
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, majstor tona
Dragan Đurković, Igor Đorđević, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Maja Jovanović, inspicijent
Dajana Nikolić, blagajnik
Marta Narančić, garderober
Vladan Milošević, Aleksandar Marinković, Goran Gavrančić, dekorateri       
Tamara Pović, volonter-saradnik organizatora programa
Maja Ćuk, koordinator službe razvodnika
Pavle Jakičić, Saša Nikolić, Bojana Nikolić, Tijana Savičin, Tatjana Perić, Milica Spasojević, Đorđe Deretić, Jovana Deretić, razvodnici
Nikola Borlja, overa ulaznica
Pero Gligorić, Predrag Marinković, Gavrilo Andrić, Miroslav Radović, portiri-vatrogasci       
Leposava Milanović, Ljubinka Milisavić, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači      

KO JE KO U BITEF TEATRU 2013. GODINE

Jelena Kajgo, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Jelena Knežević, izvršni direktor BITEF-a
Jelena Bogavac, dramaturg
Jasmina Stojnić, finansijski rukovodilac      
Nenad Darić, sekretar
Žanko Tomić, organizator programa i propagande / dramaturg
Anđelka Janković, organizator programa
Aleksandra Delić, producent programa BITEF-a
Aleksandra Cvetković, samostalni finansijski organizator
Spomenka Patković, glavni finansijski knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, Nikola Marjanović, majstori tona
Dragan Đurković, Milan Neić, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Maja Jovanović, inspicijent
Dajana Nikolić, blagajnik
Marta Narančić, garderober
Vladan Milošević, Aleksandar Marinković, Goran Gavrančić, dekorateri       
Tamara Pović, koordinator službe razvodnika / volonter-saradnik organizatora programa
Pavle Jakičić, Saša Nikolić, Bojana Nikolić, Tijana Savičin, Đorđe Deretić, Jovana Deretić, razvodnici
Nikola Borlja, overa ulaznica
Pero Gligorić, Predrag Marinković, Gavrilo Andrić, Miroslav Radović, portiri-vatrogasci       
Ljubinka Milisavić, Zorica Obradović, Zorica Stanković, spremači     

KO JE KO U BITEF TEATRU 2014. GODINE

Jelena Kajgo, pa Miloš Latinović, direktor
Jovan Ćirilov, umetnički direktor i selektor BITEF-a
Jelena Knežević, izvršni direktor BITEF-a
Jelena Bogavac, dramaturg
Vesna Bogunović, umetnički sekretar
Aleksandra Cvetković, finansijski rukovodilac
Nenad Darić, sekretar
Jovana Janjić, organizator programa
Aleksandra Delić, producent BITEF-a  
Spomenka Patković, glavni knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, Nikola Marjanović, majstori tona
Dragan Đurković, Milan Neić, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Maja Jovanović, inspicijent
Vladan Milošević, Aleksandar Marinković, Goran Gavrančić, dekorateri       
Dajana Nikolić, blagajnik
Marta Narančić, garderober
Tamara Pović, koordinator službe razvodnika / volonter-saradnik organizatora programa
Minja Latinović, Milica Đokić, Tijana Savičin, Pavle Jakičić, Đorđe Deretić, Tijana Đorđević, Saša Nikolić, Stevo Marijanović, Nemanja Dragaš, Uroš Ranković, Ivan Đorđević, razvodnici
Nikola Borlja, overa ulaznica
Predrag Martinović, Gavrilo Andrić, Radović Miroslav, portiri-vatrogasci
Zorica Stanković, Zorica Obradović, spremači

KO JE KO U BITEF TEATRU 2015. GODINE

Miloš Latinović, direktor
Jelena Knežević, izvršni direktor
Jelena Bogavac, dramaturg
Vesna Bogunović, umetnički sekretar
Aleksandra Cvetković, finansijski rukovodilac
Nenad Darić, sekretar
Jovana Janjić, organizator programa
Aleksandra Delić, producent BITEF-a  
Spomenka Patković, glavni knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, Jugoslav Hadžić, majstori tona
Dragan Đurković, Igor Milenković, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Maja Jovanović, inspicijent
Dajana Nikolić, biletar
Marta Narančić, garderober
Vladan Milošević, Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, dekorater-rekviziteri
Tamara Pović, koordinator službe razvodnika / volonter-saradnik organizatora programa
Minja Latinović, Milica Đokić, Tijana Đorđević, Saša Nikolić, Stevo Marijanović, Nemanja Dragaš, Uroš Ranković, Ivan Đorđević, razvodnici
Nikola Borlja, overa ulaznica
Predrag Martinović, Miroslav Radović, Gavrilo Andrić, Željko Mitrović, portiri-vatrogasci
Zorica Stanković, Zorica Obradović, spremači

BG univerzitetska praksa 2015: Aleksandra Arsenijević, Filološki fakultet

KO JE KO U BITEF TEATRU 2016. GODINE

Miloš Latinović, direktor
Jelena Knežević, izvršni direktor
Jelena Bogavac, dramaturg
Vesna Bogunović, umetnički sekretar
Aleksandra Cvetković, finansijski rukovodilac
Nenad Darić, sekretar
Jovana Janjić, organizator programa
Aleksandra Delić, producent BITEF-a  
Spomenka Patković, glavni knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, Jugoslav Hadžić, majstori tona
Dragan Đurković, Igor Milenković, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Tamara Pović, saradnik organizatora programa
Maja Jovanović, inspicijent
Vladan Milošević, Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, dekorater-rekviziteri
Dajana Nikolić, biletar
Marta Narančić, garderober
Tamara Pović, koordinator službe razvodnika / volonter-saradnik organizatora programa
Minja Latinović, Milica Đokić, Tijana Đorđević, Saša Nikolić, Stevo Marijanović, Nemanja Dragaš, Uroš Ranković, Ivan Đorđević, razvodnici
Nikola Borlja, overa ulaznica
Predrag Martinović, Miroslav Radović, Gavrilo Andrić, Željko Mitrović, vatrogasci
Zorica Stanković, Zorica Obradović, spremač

BG univerzitetska praksa 2016: Dušan Arsovski, Filozofski fakultet, Beograd

KO JE KO U BITEF TEATRU U 2017. GODINI

Miloš Latinović, direktor
Jelena Knežević, izvršni direktor
Jelena Bogavac, dramaturg
Vesna Bogunović, umetnički sekretar
Aleksandra Cvetković, finansijski rukovodilac
Nenad Darić, sekretar
Jovana Janjić, organizator programa
Aleksandra Delić, producent BITEF-a  
Spomenka Patković, glavni knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Slavica Hinić, odnosi s javnošću
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, Jugoslav Hadžić, majstori tona
Dragan Đurković, Igor Milenković, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Tamara Pović, saradnik organizatora programa
Maja Jovanović, inspicijent
Marta Narančić, garderober
Vladan Milošević, Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, dekorateri-rekviziteri
Dajana Nikolić, biletar
Tamara Pović, Minja Latinović, Milica Đokić, Tijana Đorđević, Saša Nikolić, Stevo Marijanović, Nemanja Dragaš, Uroš Ranković, Ivan Đorđević, razvodnici
Nikola Borlja, pa Uroš Ranković, overa ulaznica
Predrag Martinović, Miroslav Radović, Željko Mitrović, vatrogasci
Zorica Stanković, Zorica Obradović, spremači

BG univerzitetska praksa 2017: Vesna Maričić, master studije Filološkog fakulteta (Srpska književnost).

KO JE KO U BITEF TEATRU U 2018. GODINI

Miloš Latinović, direktor
Jelena Knežević, izvršni direktor
Jelena Bogavac, dramaturg
Vesna Bogunović, umetnički sekretar
Aleksandra Cvetković, finansijski rukovodilac
Nenad Darić, sekretar
Jovana Janjić, organizator programa
Aleksandra Delić, producent BITEF-a  
Spomenka Patković, glavni knjigovođa
Lidija Kostelac, poslovni sekretar
Ljubomir Radivojević, majstor scene
Miroljub Vladić, Jugoslav Hadžić, majstori tona
Dragan Đurković, Igor Milenković, majstori svetla
Nenad Šugić, IT
Tamara Pović, saradnik organizatora programa
Maja Jovanović, inspicijent
Vladan Milošević, Goran Gavrančić, Aleksandar Marinković, dekorater-rekviziteri
Dajana Nikolić, biletar
Marta Narančić, garderober
Tamara Pović, Minja Latinović, Milica Đokić, Tijana Đorđević, Saša Nikolić, Stevo Marijanović, Nemanja Dragaš, Uroš Ranković, Ivan Đorđević, Darko Samardžić, razvodnici
Uroš Ranković, overa ulaznica
Zorica Stanković, Zorica Obradović, Lutka Mladenović, spremači
Predrag Martinović, Miroslav Radović, Željko Mitrović, vatrogasci

Saradnici na projektima: Maja Ćuk, mr umetnosti u oblasti scenskog dizajna
BG univerzitetska praksa 2018: Marija Nedeljkov, master etnolog-antropolog, Natalija Jevtović, diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti

nazad na vrh strane

Termini kojima su u ovom tekstu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose