Repertoar - Sezona 1998 - DIJALOG U PAKLU IZMEĐU MAKIJAVELIJA I MONTESKIJEA

 

44 - DIJALOG U PAKLU IZMEĐU MAKIJAVELIJA I MONTESKIJEA / DIALOGUE AUX ENFERS ENTRE MACHIAVEL ET MONTESQUIEU OU LA POLITIQUE DE MACHIAVEL AU XIXe SIÈCLE / Moris Žoli / Maurice Joly Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIXe siècle

Dramska obrada i režija: Predrag Bajčetić

Muzika: Zoran Hristić

Video sinopsis: Branko Vučićević

Video montaža:  Aleksandar Isailović

Grafička rešenja: Dušan Otašević

Igrali: Ljubivoje Tadić (Makijaveli), Branko Vidaković / Slobodan Beštić (Monteskije) 

Produkcija: Bitef teatar i Teatar Ogledalo

Pokrovitelj: Skupština grada Niša

Izvršna produkcija: Dom kulture Niš 

Premijera: 01.10.1998.